Drones: Σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός κανονισμός

socrates

Μέλος
Περιοχή
Αθήνα - Χαλκίδα
Όνομα
Σωκράτης
Μοτό
vstrom dl650
Σε ισχύ έχει τεθεί ο Ευρωπαϊκός κανονισμός για τα drones και στην Ελλάδα και όλοι οι ιδιοκτήτες drones πρέπει να προσέξουν με το τι απαιτείται να κάνουν.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα πιο σημαντικά σημεία από την σελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν ή σκοπεύουν να αγοράσουν ένα drone είναι ότι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά όσα αναφέρει η ΥΠΑ στην σελίδα της και να κάνουν την απαραίτητη πλέον εγγραφή.

Στην σελίδα της ΥΠΑ διαβάζουμε:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣμηΕΑ(drones)

1. Ποιος είναι o εκμεταλλευόμενος του drone που πρέπει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα;

O εκμεταλλευόμενος είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει ή ενοικιάζει ή προτίθεται να αποκτήσει drone.
Εάν αγοράσατε ένα drone και το πετάτε στον ελεύθερο χρόνο σας, είστε εκμεταλλευόμενος και πρέπει να εγγραφείτε.
Εάν αγοράσατε ένα drone για να το δώσετε ως δώρο, το άτομο που θα λάβει το δώρο και θα πετάξει το drone θα είναι εκμεταλλευόμενος, που πρέπει να εγγραφεί.

Δε χρειάζεται να εγγραφείτε, εάν το drone σας:
α) ζυγίζει λιγότερο από 250g και δεν έχει κάμερα ή άλλο αισθητήρα ικανό να ανιχνεύσει προσωπικά δεδομένα, ή,
β) ζυγίζει λιγότερο από 250g, έχει κάμερα ή άλλο αισθητήρα, αλλά είναι παιχνίδι.

Φυσικά τα drones της DJI, που έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, ακόμα και τα DJI Mavic Mini και DJI Mini, οπότε θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στην ΥΠΑ και να τα δηλώσετε.

Μάλιστα η ΥΠΑ αναφέρει επακριβώς ποια drone θεωρούνται παιχνίδια:
Τα προϊόντα που σχεδιάστηκαν και προορίζονται είτε αποκλειστικά είτε όχι, να χρησιμοποιηθούν ως παιχνίδια από παιδιά κάτω των 14 ετών, θα πρέπει να θεωρούνται παιχνίδι, να συμμορφώνονται με την οδηγία 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των παιχνιδιών και δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών για τα drones.

Παράβολο εγγραφής
Για την εγγραφή στους εκμεταλλευομένους ΣμηΕΑ υπάρχει παράβολο 20 ευρώ [Κωδικός 8356 (άδεια χειριστή ΣμηΕΑ)].
Παρακαλούνται οι ήδη εγγραφέντες στους εκμεταλλευόμενους ΣμηΕΑ να επισυνάψουν στα έγγραφα μηνύματά τους το συγκεκριμένο παράβολο.

Ελάχιστη ηλικία χειριστή drone
Σημαντική και η απάντηση στην ερώτηση της ελάχιστης ηλικίας για χειρισμό drone:
Η ελάχιστη ηλικία για χειριστές drones (πρέπει να εγγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα) στην «ανοιχτή» και στην «ειδική» κατηγορία είναι 16 ετών. Ωστόσο, δεν υπάρχει ελάχιστη ηλικία για να πετάξετε ένα drone με σήμανση C0 στην υποκατηγορία A1.
Όποιος έχει στην κατοχή του drone θα πρέπει να το δηλώσει ακολουθώντας τις οδηγίες μέσω της σελίδας της ΥΠΑ χρησιμοποιώντας τα φορολογικά του στοιχεία.
Επιπλέον αν κάποιος είναι ανήλικος (δηλαδή από 16 έως 18 ετών) πρέπει να συνυποβάλει δήλωση συναίνεσης των γονέων – κηδεμόνων τους.

Προσθήκη αυτοκόλλητου στο drone
Μετά την εγγραφή του ιδιοκτήτη drone στην ΥΠΑ υπάρχει κάτι σημαντικό που πρέπει να γίνει.

Η σελίδα της ΥΠΑ αναφέρει:

3. Τι πρέπει να κάνω μόλις εγγραφώ;

Μόλις εγγραφείτε, λαμβάνετε τον «αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου drone» (το πρόθεμα της χώρας μας: GRC και δεκατρία αλφαριθμητικά στοιχεία) ο οποίος πρέπει να εμφανίζεται/επικολλάται πάνω σε όλα τα drones που σας ανήκουν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικά. Πρέπει επίσης να ανεβάσετε (upload) τον «αριθμό μητρώου εκμεταλλευομένου»¨(αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου + συν τρία (3) κρυφά αλφαριθμητικά στοιχεία (που πρέπει να είναι γνωστά μόνο σε εσάς)) στο «σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης» (remote identification system) των drones σας (εφόσον διαθέτουν το εν λόγω σύστημα).

Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευομένου με τις υποχρεώσεις του επισύρει χρηματικά πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού πτήσεων ΣμηΕΑ Δ/ΥΠΑ/21860/1422 (ΦΕΚ Β/3152/30-09-2016).

Εκπαίδευση χειριστών drone
Τι γίνεται όμως με την υποχρεωτική εκπαίδευση των χειριστών drone;

H ΥΠΑ αναφέρει:
16. Απαιτούνται όλοι οι χειριστές να εκπαιδευτούν για να πετάξουν ένα drone;
Ναι, σε γενικές γραμμές, πρέπει να έχετε εκπαίδευση ανάλογη με την κατηγορία του drone που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.

Δεν απαιτείται να εκπαιδευτείτε μόνο εάν χρησιμοποιείτε πολύ ελαφριά drones:
– εάν το drone φέρει σήμα CE κατηγορίας 0, πρέπει να γνωρίζετε μόνο τις οδηγίες του κατασκευαστή
– εάν το drone είναι ιδιωτικής κατασκευής με βάρος μικρότερο από 250g, δεν απαιτείται να κάνετε καμία εκπαίδευση

Παράβολα
Η ΥΠΑ έχει καθορίσει και τα παράβολα για την χρήση drones:
Ποιοί είναι οι τύποι των παραβόλων για τα ΣμηΕΑ;

Οι τύποι που πρέπει να εισαχθούν στο TAXIS φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣμηΕΑ
Τύπος στο TAXIS Περιγραφή Παραβόλου Ποσό (€)
8349 Καταχώρηση στο ειδικό Μητρώο (Ειδική Κατηγηγορία) 50
8350 Δέσμευση στοιχείων νηολόγησης(Πιστοποιημένη Κατηγ) 50
8351 Νηολόγηση (ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης Κατηγορίας) 100
8352 Έκδοση Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας ΣμηΕΑ 80
8353 Ανανέωση Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας ΣμηΕΑ 40
8354 Άδεια Εμπορικής Εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ,ισχύος 1 μηνός 30
8355 Άδεια Εμπορικής Εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ,ισχύος 1 έτους 180
8356 Χορήγηση/Ανανέωση Άδειας χειριστή ΣμηΕΑ 20
8357 Ειδικότητα εξεταστή ή εκπαιδευτή χειριστών ΣμηεΑ 30
8358 Έκδοση Άδειας λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου 200
8359 Ανανέωση Άδειας λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου 150

Ασφάλιση drone
Μία ακόμα σημαντική ερώτηση αφορά το αν θα πρέπει να ασφαλίσουμε το drone:
Απαιτείται ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για κάθε drone α) που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς και β) ίσο ή άνω των 4 kgs που αφορά ιδιωτική χρήση, βάσει της εθνικής μας νομοθεσίας.

Όπως γράφει η ΥΠΑ στην σελίδα της:
Όλοι οι κάτοχοι ΣμηΕΑ οφείλουν να γνωρίζουν τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τα ΣμηΕΑ!

Πριν εγγραφείτε, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης, τις Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να εγγραφείτε σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τα απαιτούμενα Παράβολα και τις Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στην σελίδα της ΥΠΑ,
 
Τελευταία επεξεργασία:

antsoar

Μέλος
Όνομα
Αντώνης
Μοτό
Honda Hornet 600
Kawasaki ZX6 600
KTM 990
Tiger 955
Tiger 800xrx
Και μόνο που εμπλέκεται η ΥΠΑ... καλά ξεμπερδεματα, τεράστιο μπρδελο
 

boxer

Μέλος
Περιοχή
Ελλαδα
Όνομα
Νικος
Μοτό
BMW
Να δω τώρα στην δουλειά, που έχουμε ένα επαγγελματικό drone αξίας 2000€+, ποιος θα αναλάβει να το «πετάει»!!!

Πάντως, σε γνωστό νησί της Ιταλίας, και πιο συγκεκριμένα σε ένα από τα σπίτια του Μπερλουσκονι, δεν μπορεί να πλησιάσει drone ούτε για πλάκα!
Όταν «πλησιάσεις» σε προειδοποιει το drone ότι έχεις «χαμηλό» σήμα και πρέπει να το γυρίσεις. Αν συνεχίσεις..... πάνε τα 2000+ ευρώ και στην πέφτουν και οι καραμπινιέρι σε χρόνο ντε τε!!!!
Αυτό συμβαίνει σε σχεδόν όλα τα «φτωχικά σπιτάκια»..... πλουσίων και όχι μόνο!!!!
 

Aldebaran

Λασπωμένο μέλος.
Περιοχή
Στον αστερισμό του Ταύρου.
Όνομα
Γιάννης
Μοτό
KTM 990 Adventure '07
KTM 640 Adventure R '05
Αναμενόμενο.
Γενικά θα βγουν και άλλοι κανονισμοι/απαγορευσεις για τα drones.
Ειναι ένας τομέας που θα έχει τρελή ανάπτυξη στο μέλλον.
 

gsmaniac

Skipper
ADVRIDE Team
Περιοχή
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Όνομα
Κωστας
Μοτό
R1200adv-NX 650-HRC Gandhi!!
Ακούω και διαβάζω κουφά πράγματα, όπως περιπολίες και τσεκάρισμα σε όλο το οδικό δίκτυο, με ραντάρ και αεροπλανικες κλίσεις.
Ερχονται με φόρα και θα πάρουν μεγάλο κομμάτι από την "ελευθερία" μας και αυτά.
 

socrates

Μέλος
Περιοχή
Αθήνα - Χαλκίδα
Όνομα
Σωκράτης
Μοτό
vstrom dl650
Ένας τρόπος να "βλέπεις" το τι μέλλει γενέσθαι είναι να κοιτάς στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.
Ολοένα και πληθαίνουν τα βαριά πρόστιμα σε αυτούς που τόλμησαν να βάλουν video από drone στο youtube χωρίς να είναι πιστοποιημένοι και εκτός κανονισμού.

Συμφωνώ ότι πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες στην χρήση αυτής της τεχνολογίας (privacy and safety) αλλά θεωρώ ότι εσκεμμένα το πάνε στο άλλο άκρο ενώ θα μπορούσαν να το έχουν κάνει απλό.
Τι εννοώ; Ζητάνε κατάρτιση/πιστοποίηση με μεγάλο κόστος, που ένας ερασιτέχνης δεν είναι διατεθειμένος να επωμιστεί μιας και είναι πολλαπλάσιo από το κόστος απόκτησης του drone. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν πολλά περιττά στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια πτήσεων που μαθαίνει ένας κανονικός πιλότος αλλά στην περίπτωση των drones είναι overkill (υπερβολικά). Αυτό σε συνδυασμό με τα κόστη της εκπαίδευσης και των επαναλαμβανόμενων πιστοποιήσεων ανά πενταετία περιορίζουν τους ενδιαφερόμενους, μόνο σε αυτούς που μπορούν να "αποσβέσουν" την προσωπική αυτή επένδυση σε χρόνο/χρήμα και το βλέπουν καθαρά επαγγελματικά. Στο παιχνίδι φυσικά θα δούμε τις μεγάλες εταιρίες. Για παράδειγμα χρήση αυτόνομων drones για παράδοση πακέτων στο σπίτι, κυβερνητικές-στρατιωτικές εφαρμογές κ.α.

Οι χαμένοι της υπόθεσης είναι οι ερασιτέχνες. Αυτοί που θέλουν να καταγράψουν κάποιες στιγμές ενός ταξιδιού, μιας μοναδικής εμπειρίας, ενός μοναδικού τοπίου. Πέρα από την πιστοποίηση θα έχουν να κάνουν με όλο και περισσότερες απαγορεύσεις. Για παράδειγμα θα είσαι στα Μετέωρα αλλά δεν θα σου επιτρέπουν να πάρεις ελεύθερα εναέρια πλάνα (ήδη έχουν τοποθετηθεί απαγορευτικές ταμπέλες). Φυσικά αυτά θα υπάρχουν... μόνο προς πώληση από όσους εκμεταλλεύονται τα διάφορα sites.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος φυσικά είναι η ανοιχτή διαμάχη Δύσης Κίνας. Μετά την Huawei, tik tok κλπ έχουν στοχοποιήσει την dji η οποία κατέχει το συντριπτικό 74% στην παγκόσμια αγορά των drones στοχεύοντας κυρίως τους χομπίστες του είδους με χαμηλού κόστους και cutting edge χαρακτηριστικά σε συσκευές.
 
Τελευταία επεξεργασία:

George_M.

..ο Βαρθολομαίος..!
Περιοχή
Ανατολικα της Αττικης...
Όνομα
George.
Μοτό
ΧΤΖ660 3YF
Αν μου επιτρέπεται καθώς δεν έχω ιδέα από τέτοια μπλιμπλικια σε τι θα είναι κακό να υπάρχει πιστοποίηση των χρηστών κ ελεγχόμενη χρήση;
Δλδ γιατί θα πρέπει να έχουνε τον καθένα να πετάει φουρφουρια ανεξέλεγκτα πάνω από τις κούτες μας;
Αν ένα τέτοιο πχ ενός μη αρκετά ικανου χρηστη που τραβάει τον Μπαρο του πέσει σένα παρμπρίζ αυτοκινήτου με μια φαμίλια μέσα..τι θα γίνει..;
Ενώ επίσης ποιος μας υπογρ; Φέι ότι όλοι όσοι γράφουν εναέρια πλάνα έχουν πάντα ψυχαγωγίκες προθέσεις...
 

dimprio

Μέλος
Περιοχή
Πάτρα
Όνομα
dimitris
Μοτό
GS 800
Αν μου επιτρέπεται καθώς δεν έχω ιδέα από τέτοια μπλιμπλικια σε τι θα είναι κακό να υπάρχει πιστοποίηση των χρηστών κ ελεγχόμενη χρήση;
Δλδ γιατί θα πρέπει να έχουνε τον καθένα να πετάει φουρφουρια ανεξέλεγκτα πάνω από τις κούτες μας;
Αν ένα τέτοιο πχ ενός μη αρκετά ικανου χρηστη που τραβάει τον Μπαρο του πέσει σένα παρμπρίζ αυτοκινήτου με μια φαμίλια μέσα..τι θα γίνει..;
Ενώ επίσης ποιος μας υπογρ; Φέι ότι όλοι όσοι γράφουν εναέρια πλάνα έχουν πάντα ψυχαγωγίκες προθέσεις...
Βασικα το θεμα ειναι βαθυτερο. Εμενα ο ξαδερφος μου στη Πατρα εχει την σχολη εκμαθησης drone κ τσακωνομαστε πολλες φορες. Δεν τους ενδιαφερει τοσο ο ερασιτεχνης. Οπως προειπαν τους ενδιαφερει αργοτερα να παρακολουθει καποιος εσενα,οπως φωτιες ,τροχαια, παραδοσεις δεματων, παρακολουθηση ψηλα υφισταμενων προσωπων ,κ πολλα ακομα. Το κρατος θελει να κανει κουμαντο στο ποιος θα πεταει κ για ποιο λογο. Αλλα για να ειναι νομιμο το κρατος θεμελιωνει κανονες, ωστε εσυ να μην μπορεις να πετας ελευθερα. Εκτος κ αν το αντεχει η τσεπη σου.
 

George_M.

..ο Βαρθολομαίος..!
Περιοχή
Ανατολικα της Αττικης...
Όνομα
George.
Μοτό
ΧΤΖ660 3YF
Βασικα το θεμα ειναι βαθυτερο. Εμενα ο ξαδερφος μου στη Πατρα εχει την σχολη εκμαθησης drone κ τσακωνομαστε πολλες φορες. Δεν τους ενδιαφερει τοσο ο ερασιτεχνης. Οπως προειπαν τους ενδιαφερει αργοτερα να παρακολουθει καποιος εσενα,οπως φωτιες ,τροχαια, παραδοσεις δεματων, παρακολουθηση ψηλα υφισταμενων προσωπων ,κ πολλα ακομα. Το κρατος θελει να κανει κουμαντο στο ποιος θα πεταει κ για ποιο λογο. Αλλα για να ειναι νομιμο το κρατος θεμελιωνει κανονες, ωστε εσυ να μην μπορεις να πετας ελευθερα. Εκτος κ αν το αντεχει η τσεπη σου.
Κ πάλι που είναι το λάθος..
Αλίμονο αν ο καθένας σήκωνε κ ένα τέτοιο.
Μπορεί να δίνει εικόνες βίντεο κ φώτο αλλά ουδεμία σχέση έχει με τις φώτο μηχανές κτλ..
 

amyroukai

Big Membered Wunderkind
Περιοχή
Μεθοριακός Σταθμόε
Όνομα
Γιάννης
Μοτό
FZS1000, Peg650, G650X
Κ πάλι που είναι το λάθος..
Αλίμονο αν ο καθένας σήκωνε κ ένα τέτοιο.
Μπορεί να δίνει εικόνες βίντεο κ φώτο αλλά ουδεμία σχέση έχει με τις φώτο μηχανές κτλ..
Γιώργο δεν τα λες καλά. Οποιαδήποτε ελευθερία περικόπτεται άμεσα ή έμμεσα έπρεπε να μας έχει απέναντι. Τι πάει να πει "αλίμονο αν ο κάθε ένας σήκωνε". Έτσι και αλλιώς δεν ενδιαφέρεται ΤΟΣΟ πολύς κόσμος για ντρόουν, οπότε ο περιορισμός είναι περιττός και πονηρός. Εξίσου πονηρός είναι ο περιορισμός της κάλυψης από δημοσιογράφους και από πολίτες της δράσης της αστυνομίας, με μόνη νόμιμη πηγή ενημέρωσης το αρχηγείο της αστυνομίας, γιατί "αλίμονο αν ο κάθε ένας σηκώνει μιά φωτογραφική και ένα μικρόφωνο και ξεκινάει ένα BLM και ένα metoo". Και ο χρόνος και η ενέργεια που δαπανάται σε τέτοιες νομοθεσίες, ενώ η ζωή περνάει με το μόνο μέτρο διάσωσης που λαμβάνεται να είναι ο περιορισμός όλων μας κατ' οίκον γιατί... έχουμε πόλεμο εναντίον ό,τι εχθρού μας πουν κάθε φορά οι επιστήμονες, είναι πονηρό και έπρεπε να μας έχει απέναντι.
 

boxer

Μέλος
Περιοχή
Ελλαδα
Όνομα
Νικος
Μοτό
BMW
Αν μου επιτρέπεται καθώς δεν έχω ιδέα από τέτοια μπλιμπλικια σε τι θα είναι κακό να υπάρχει πιστοποίηση των χρηστών κ ελεγχόμενη χρήση;
Δλδ γιατί θα πρέπει να έχουνε τον καθένα να πετάει φουρφουρια ανεξέλεγκτα πάνω από τις κούτες μας;
Αν ένα τέτοιο πχ ενός μη αρκετά ικανου χρηστη που τραβάει τον Μπαρο του πέσει σένα παρμπρίζ αυτοκινήτου με μια φαμίλια μέσα..τι θα γίνει..;
Ενώ επίσης ποιος μας υπογρ; Φέι ότι όλοι όσοι γράφουν εναέρια πλάνα έχουν πάντα ψυχαγωγίκες προθέσεις...
Φαντάσου τον εαυτό σου, καλοκαιράκι με τα παράθυρα ανοικτά λόγο ζέστης, μαζί με τη γυναίκα σου στο κρεβάτι, όχι τίποτα πονηρό, απλά πχ να βλέπετε τηλεόραση! Ξαφνικά να καταλάβεις ότι στα δύο τρία μέτρα έξω από το παράθυρο, να πετάει μια τέτοια "dronia" και να καταγράφει βίντεο!!!
Τι κάνεις; Περιμένεις να δεις τον εαυτό σου στον σωλήνα;;;
Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν κάποιοι όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, καθώς και νόμοι για αυτά! Γιατί όπως πολύ σωστά είπες:
"Ενώ επίσης ποιος μας υπογραφέι ότι όλοι όσοι γράφουν εναέρια πλάνα έχουν πάντα ψυχαγωγίκες προθέσεις..."
 

amyroukai

Big Membered Wunderkind
Περιοχή
Μεθοριακός Σταθμόε
Όνομα
Γιάννης
Μοτό
FZS1000, Peg650, G650X
Φαντάσου τον εαυτό σου, καλοκαιράκι με τα παράθυρα ανοικτά λόγο ζέστης, μαζί με τη γυναίκα σου στο κρεβάτι, όχι τίποτα πονηρό, απλά πχ να βλέπετε τηλεόραση! Ξαφνικά να καταλάβεις ότι στα δύο τρία μέτρα έξω από το παράθυρο, να πετάει μια τέτοια "dronia" και να καταγράφει βίντεο!!!
Τι κάνεις; Περιμένεις να δεις τον εαυτό σου στον σωλήνα;;;
Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν κάποιοι όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, καθώς και νόμοι για αυτά! Γιατί όπως πολύ σωστά είπες:
"Ενώ επίσης ποιος μας υπογραφέι ότι όλοι όσοι γράφουν εναέρια πλάνα έχουν πάντα ψυχαγωγίκες προθέσεις..."
Φαντάσου το ίδιο σκηνικό στο κέντρο της Αθήνας που μπαλκόνι από μπαλκόνι απέχουν 4-5 μέτρα και να είναι ο απέναντι με την ζουμ 100Χ του κινητού, να απαγορευτούν και τα τηλέφωνα με κάμερες και όσοι έχουν να είναι πιστοποιημένοι φωτογράφοι. Μην το πάω πιο απλό σενάριο, πόσοι βγάζουν φωτογραφίες κάτω από φούστες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τι χαμός έχει γίνει με αυτό σε ξένες χώρες, που δεν μπορείς να το αποτρέψεις κιόλας.
 

gsmaniac

Skipper
ADVRIDE Team
Περιοχή
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Όνομα
Κωστας
Μοτό
R1200adv-NX 650-HRC Gandhi!!
Φαντάσου το ίδιο σκηνικό στο κέντρο της Αθήνας που μπαλκόνι από μπαλκόνι απέχουν 4-5 μέτρα και να είναι ο απέναντι με την ζουμ 100Χ του κινητού, να απαγορευτούν και τα τηλέφωνα με κάμερες και όσοι έχουν να είναι πιστοποιημένοι φωτογράφοι. Μην το πάω πιο απλό σενάριο, πόσοι βγάζουν φωτογραφίες κάτω από φούστες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τι χαμός έχει γίνει με αυτό σε ξένες χώρες, που δεν μπορείς να το αποτρέψεις κιόλας.
Και το Street photography... "απαγορεύεται", αλλά όπως σωστά λες παραπάνω, θα έπρεπε να τα απαγορεύουν όλα
Ζούμε πονηρές μέρες παντως
 

boxer

Μέλος
Περιοχή
Ελλαδα
Όνομα
Νικος
Μοτό
BMW
Φαντάσου το ίδιο σκηνικό στο κέντρο της Αθήνας που μπαλκόνι από μπαλκόνι απέχουν 4-5 μέτρα και να είναι ο απέναντι με την ζουμ 100Χ του κινητού, να απαγορευτούν και τα τηλέφωνα με κάμερες και όσοι έχουν να είναι πιστοποιημένοι φωτογράφοι. Μην το πάω πιο απλό σενάριο, πόσοι βγάζουν φωτογραφίες κάτω από φούστες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τι χαμός έχει γίνει με αυτό σε ξένες χώρες, που δεν μπορείς να το αποτρέψεις κιόλας.
Σωστό και αυτό που λες!
 

amyroukai

Big Membered Wunderkind
Περιοχή
Μεθοριακός Σταθμόε
Όνομα
Γιάννης
Μοτό
FZS1000, Peg650, G650X
Σωστό και αυτό που λες!
Να στο πάω και ένα βήμα ακόμα, πόσοι κάνουν vlogging την ώρα που οδηγούν, καταγράφουν οποιονδήποτε στο δρόμο, μπορεί να γράψουν τον κύριο τυχαίο με την γκόμενα σε "παράνομη βόλτα" και να το δει η σύζυγος και τα παιδιά του; Μπορεί. Ακόμα και τίποτα τέτοιο πιπεράτο να μην καταγράψουν, ανεβάζουν στον σωλήνα τις πινακίδες όλων στο δρόμο χωρίς άδεια. Να απαγορευτούν οι action cameras και να είναι πιστοποιημένοι βιντεογράφοι όσοι έχουν;

Κάθε απαγόρευση είναι περίεργη ιστορία, πολύ περισσότερο όταν γίνεται έτσι δια της πλαγίας και "αθώα" απλά δια την τήρησιν της τάξεως.
 

boxer

Μέλος
Περιοχή
Ελλαδα
Όνομα
Νικος
Μοτό
BMW
Φαντάσου το ίδιο σκηνικό στο κέντρο της Αθήνας που μπαλκόνι από μπαλκόνι απέχουν 4-5 μέτρα και να είναι ο απέναντι με την ζουμ 100Χ του κινητού, να απαγορευτούν και τα τηλέφωνα με κάμερες και όσοι έχουν να είναι πιστοποιημένοι φωτογράφοι. Μην το πάω πιο απλό σενάριο, πόσοι βγάζουν φωτογραφίες κάτω από φούστες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τι χαμός έχει γίνει με αυτό σε ξένες χώρες, που δεν μπορείς να το αποτρέψεις κιόλας.
Να στο πάω και ένα βήμα ακόμα, πόσοι κάνουν vlogging την ώρα που οδηγούν, καταγράφουν οποιονδήποτε στο δρόμο, μπορεί να γράψουν τον κύριο τυχαίο με την γκόμενα σε "παράνομη βόλτα" και να το δει η σύζυγος και τα παιδιά του; Μπορεί. Ακόμα και τίποτα τέτοιο πιπεράτο να μην καταγράψουν, ανεβάζουν στον σωλήνα τις πινακίδες όλων στο δρόμο χωρίς άδεια. Να απαγορευτούν οι action cameras και να είναι πιστοποιημένοι βιντεογράφοι όσοι έχουν;

Κάθε απαγόρευση είναι περίεργη ιστορία, πολύ περισσότερο όταν γίνεται έτσι δια της πλαγίας και "αθώα" απλά δια την τήρησιν της τάξεως.
Φτανει.......... σε καταλαβα απο την αρχη!!!! :p:laugh:
 

George_M.

..ο Βαρθολομαίος..!
Περιοχή
Ανατολικα της Αττικης...
Όνομα
George.
Μοτό
ΧΤΖ660 3YF
Να στο πάω και ένα βήμα ακόμα, πόσοι κάνουν vlogging την ώρα που οδηγούν, καταγράφουν οποιονδήποτε στο δρόμο, μπορεί να γράψουν τον κύριο τυχαίο με την γκόμενα σε "παράνομη βόλτα" και να το δει η σύζυγος και τα παιδιά του; Μπορεί. Ακόμα και τίποτα τέτοιο πιπεράτο να μην καταγράψουν, ανεβάζουν στον σωλήνα τις πινακίδες όλων στο δρόμο χωρίς άδεια. Να απαγορευτούν οι action cameras και να είναι πιστοποιημένοι βιντεογράφοι όσοι έχουν;

Κάθε απαγόρευση είναι περίεργη ιστορία, πολύ περισσότερο όταν γίνεται έτσι δια της πλαγίας και "αθώα" απλά δια την τήρησιν της τάξεως.
Γιάννο όσα λες με βρίσκουν σύμφωνο κ ειδικά το τελευταίο για το ασταμάτητο βλοκιν κτλ το οποίο έχει πάρει διαστάσεις μάστιγας.
Απλά η αντίθεση μου αν θες είναι στο οτι αυτά τα μαραφέτια μπορούν να επηρεάσουν την σωματική ασφάλεια τρίτων
Βέβαιως κ μια αθώα φώτο μπορεί να παραβιάσει την προσωπική σου στιγμή ενίοτε αλλά πολύ σπανια να σου προκαλέσει κάποιο ατύχημα.
 
Top Bottom